Aidat Takip Ve Muhasebe

Van Site Yönetimi


634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesini hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda genel hatlarıyla profesyonel yönetim çerçevesinde, Aidat Takip ve Muhasebe başlığında aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

a) İşletme bütçesinin hazırlanması,

b) Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,

c) Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,

d) Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,

e) Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,

f) Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,

g) Personel maaşlarının ödenmesi,

h) Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,

i) Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,

j) Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,

k) Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,

l) Her ayın sonunda mali raporların Denetim Kuruluna sunulması,

m) Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması.

© Copyright 2016 | Van Profesyonel Apartman & Site Yöneticiliği | WebMail Anasayfa Hakkımzda Hizmetlerimzi Referanslarımız Mevzuat İletişim